0
  Login
Cài đặt Youtube Cho Multipost Social Network – Multipost.site

Cài đặt Youtube Cho Multipost Social Network – Multipost.site

1. Đăng Nhập vào Tài khoản Admin Panel, Đi đến Cài Đặt ->MULTIPOST PRO.
2. Click Vào  “Thêm Tài Khoản Mới” Chọn “YouTube” .
3. Nhập đầy đủ Thông tin đăng nhập Youtube.
4. Nhập Kênh của Bạn và Thêm ” /feed/” ở Cuối  – Vidu: https://www.youtube.com/user/multipost/feed/ hoặc  https://www.youtube.com/channel/UCm5bfe6joMWpESMpffdm_AA/feed/)
5. [Tùy chọn Thêm] ID trang Google+: Điền nếu khi bạn đăng lên YouTube là trang Google+ của bạn. Vui lòng để trống này nếu không dùng.

3. YouTube của bạn đã sẵn sàng để sử dụng.

Một Lỗi  thường Gặp:

 

CÁCH KHẮC PHỤC:

1.Mở khóa ứng dụng cho các tài khoản mới:
– Ctrl+Shift+N để Mở Windows ẩn danh và vào đăng nhập tài khoản Gmail.


– Click Allow để cho phép.
– có thể mất một vài phút để nó cập nhật.

2. Giờ Quay lại Admin Panel->Cài đặt->MULTIPOST PRO. Cài Đặt Tài khoản.

3. Click “Kiểm tra” Nếu gửi được là bạn đã Mở thành công.

About the Author

Leave a Reply