0
  Login
Cài đặt và Cấu hình Google Plus cho Site

Cài đặt và Cấu hình Google Plus cho Site

Cài đặt G+ cho site khá đơn giản, các bạn chỉ cần nhập Gmail và mật khẩu Google là được.

Có thêm các tùy chọn như là Đăng bài lên Trang cá nhân hay là các Nhóm cộng đồng, thì các bạn chỉ coppy ID nhóm đó rồi nhập vào là được.

QUAN TRỌNG:

Mở khóa tạm thời tài khoản Google của bạn cho các ứng dụng mới:
– Đăng nhập vào tài khoản Google+ của bạn từ trình duyệt và đi đến https://www.google.com/accounts/UnlockCaptcha
– Bạn sẽ thấy trang yêu cầu bạn “Cho phép một ứng dụng mới để truy cập tài khoản của bạn”. Nhấp vào “cho phép”.

Sau đó quay trở lại site Click Kiểm tra Gửi đi.

 

 

 

About the Author

Leave a Reply