0
  Login
Cài đặt và Cấu hình Twitter Cho Site

Cài đặt và Cấu hình Twitter Cho Site

  • Twitter sử dụng OAuth để cung cấp truy cập được phép tới API của nó. Bạn cần phải tạo ra ứng dụng Twitter với “Đọc và Viết” cấp độ truy cập và nhận được “API key”, “bí mật API”, “Truy cập mã thông báo”, và “Tiếp cận bí mật mã thông báo”.
    Không cần để riêng “ủy quyền” blog của bạn, chỉ cần nhập tất cả thông tin hiện hành.

A. Twitter Cấu hình
1. Tạo một ứng dụng Twitter cho trang web của bạn.
1. Đăng nhập vào tài khoản Twitter của bạn.
2. Tới trang web của Nhà phát triển: https://apps.twitter.com/ Đăng nhập lại nếu được yêu cầu. Nhấp vào “Tạo một ứng dụng mới” nút ở bên phải.

 

Điền thông tin chi tiết, nhấp vào “Tạo ứng dụng Twitter của bạn”.

 

Nhấn vào tab “Permissions”.

 

[Quan trọng] Thay đổi “Quyền” để “Đọc và Viết”. Nhấp vào “Cập nhật Cài đặt”

Coppy Những dòng Code Này để nhập vào Tài khoản Twitter Trên Site.

 

 

About the Author

Leave a Reply