0
  Login
Multipost Social Networks Auto Poster PRO.

Multipost Social Networks Auto Poster PRO.

 

SƠ LƯỢC HỆ THỐNG:

– Theo lịch trình hoặc trì hoãn đăng.
– Tự động-đăng lại bài hiện bài viết ngẫu nhiên từng ngày cụ thể hoặc “cũ sau đó đến mới hoặc ngược lại “.
– Hạn chế ngẫu nhiên hoặc một bài tự động post lại ngày cụ thể trong tuần và thời gian. (Ví dụ: Thứ Hai – Thứ Sáu 8:00-19:00 )
– Bản Nâng cao Tự động gửi bài đến Blogger.
– Thời gian Không giới Hạn [Áp Dụng Gói VIP]
– Tools Này bổ sung thêm tự động gửi bài đến Google+, Pinterest, Instagram, LinkedIn Pages, Reddit, Flipboard, YouTube…!

Các tính năng mạnh mẽ
Nhìn chung và Thiếp lập

 

 • URL được tùy chỉnh cho Tự động các bài viết.
 • Các thông số URL bổ sung.
 • URL rút gọn: bit.ly, goo.gl, YOURLS và xây dựng trong URL Shortener.
 • Nhận xét tự động nhập từ Facebook.
 • Từ Khóa / Danh mục đăng như hashtags.
 • Tự Động Đăng bài và tùy chỉnh.
 • Gán danh mục cho mỗi mạng xã hội.
 • Thông điệp định dạng Theo kiểu Keywork.
 • Xuất và Nhập dữ liệu Cài đặt.
 • Xem các liên kết trực tiếp đến các bài viết được đăng lên.
 • Khả năng “Spin” bài báo mẫu.
 • Tự động Lấy ảnh Của bài viết.
 • Tự động tái đăng tải các bài viết cũ.
 • Thêm Không giới hạn Các Tài khoản Mạng Xã hội.
 • ——————oo0oo————————————-
About the Author

Leave a Reply